Vakgebieden

Vakgebieden Particulieren

 
Burgerlijk recht
 • algemeen
Personen- en Familierecht
 • huwelijk en samenwonen (feitelijk en wettelijk)
 • echtscheiding (EOT, EOO), dringende en voorlopige maatregelen, alimentatie, ouderlijk gezag, omgangsrecht, verblijfsregeling
 • erkenning, afstamming, voogdij en adoptie, ontkenning vaderschap
 • geesteszieken, onbekwaamverklaring
Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • vereffening-verdeling
 • schenkingen
 • testamenten
Aannemingsrecht/bouwzaken/vastgoed
 • aannemingsrecht/bouwrecht (geschillen met aannemers, onderaannemers, architecten,…)
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • koop/verkoop
 • mede-eigendom (ook geschillen met syndicus)
 • burenhinder
 • alles in verband met verkoopopdrachten met de immo-makelaar
Huurrecht
 • voor verhuurders en/of huurders: opstellen huurovereenkomsten (voorbereiding, redactie) zowel m.b.t handelshuur als woninghuur
 • bijstand in huurgeschillen
Financiële moeilijkheden
 • beslagrecht
Sociaal recht
 • advies met betrekking tot arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
Strafrecht
 • verdediging in zaken voor de correctionele rechtbank, maar ook inzake Burgerlijke Partijstelling en verweer op schadeclaims
Verzekeringen en verkeer
 • (geschillen met) verzekeringen
 • aansprakelijkheid
 • schadedossiers en –claims (alsook verweer hiertegen)
 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersovertredingen
 • verdediging in het kader van rechtsbijstand
Ruimtelijke ordening
 • leegstand en verkrotting
Fiscaal recht
 • leegstandsheffingen (opmaken van bezwaarschriften en verdere opvolging)
Consumentenrecht
 • handelspraktijken
 • consumentenkrediet
 • privacy