Vakgebieden

Vakgebieden Bedrijven

 

Burgerlijk recht
 • algemeen
Ondernemingsrecht: waaronder handelsrecht en advies naar KMO’s
 • handelscontracten: het opstellen en onderhandelen van alle courante commerciële contracten zoals o.m. concessie- en agentuurovereenkomsten, koop-verkoopcontracten, commerciële huur, …., evenals redactie van contract- en factuurvoorwaarden, offertes en bestelbons
 • handelspraktijken en consumentenbescherming
 • handelsgeschillen met o.m. klanten, leveranciers, …
 • invorderingen van onbetaalde facturen
 • mededinging
 • intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merken, tekeningen, modellen, octrooien)
 • productaansprakelijkheid
 • GDPR
Vennootschapsrecht
 • oprichting vennootschappen
 • opmaak, nazicht en wijzigen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • faillissement
 • ontbinding en vereffening
Aannemingsrecht/bouwzaken/vastgoed
 • aannemingsrecht/bouwrecht (advies en bijstand in geschillen)
 • redactie van o.m. aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten voor bouwcoördinatie,….
 • eigendomsbetwistingen
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • koop/verkoop
 • mede-eigendom en appartementsrecht
 • alles in verband met verkoopopdrachten van/met de immo-makelaar
 • ook betwistingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de architect, aannemer...
Verbintenissen- en contractenrecht
 • algemeen
Financiële moeilijkheden
 • voorbereiding en aanvraag van WCO
 • incasso- en invorderingsvraagstukken (zowel minnelijk als gerechtelijk)
 • aangifte van schuldvordering
 • beslagrecht
 • eigendomsvoorbehoud en andere voorrechten
Sociaal recht
 • arbeidsrecht: advies met betrekking tot en opstellen arbeidsovereenkomsten, aanwerven, tewerkstellen, ontslag van werknemers, sociaal strafrecht
 • schijnzelfstandigheid, welzijn op het werk
Huurrecht
 • voor verhuurders en/of huurders: opstellen huurovereenkomsten (voorbereiding, redactie) zowel m.b.t handelshuur als woninghuur
 • bijstand in huurgeschillen
Strafrecht
 • verdediging in zaken voor de correctionele rechtbank, maar ook inzake Burgerlijke Partijstelling en verweer op schadeclaims
Verzekeringen en verkeer
 • (geschillen met) verzekeringen
 • aansprakelijkheid
 • schadedossiers en –claims (alsook verweer hiertegen)
 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersovertredingen
 • verdediging in het kader van rechtsbijstand
Publiek recht - Ruimtelijke ordening
 • overheidsopdrachten
 • leegstand en verkrotting
Fiscaal recht
 • leegstandsheffingen (opmaken van bezwaarschriften en verdere opvolging)